Az adattárról

Tánczos Vilmos kolozsvári néprajzkutató évtizedeken át kutatta a moldvai magyarság archaikus népi imáit és magát a világképet, gondolkodásmódot, vallásgyakorlatot, amely ezekhez a szövegekhez elválaszthatatlanul kapcsolódik. Minden olyan moldvai települést fölkeresett, ahol azt gondolta, fennmaradhattak még imádságok, esetleg olyan szövegek is, amelyeket még nem sikerült dokumentálni, s így a nyelvcserével és az életforma megváltozásával örökre feledésbe merülhetnek. Tánczos Vilmos moldvai gyűjtése páratlan kincs nemcsak a néprajztudomány, hanem a magyar nyelvészeti kutatások számára is, hiszen a magyar nyelvészet régi adóssága a moldvai magyar nyelvjárások kutatására alkalmas, megfelelő pontossággal lejegyezett szövegkorpusz létrehozása. Mivel a hangfelvételek az archaikus imaszövegek mellett rögzítik a mindennapi vallásgyakorlás formáit, a szövegek elsajátításának folyamatát, személyes történeteket az imákkal, az imádkozás hatásával, erejével kapcsolatosan, az élőnyelv és a kötött szövegek jellegzetességeinek vizsgálatára egyaránt alkalmasak.

A Nyelvtudományi Kutatóközpontban megkezdtük Tánczos Vilmos gyűjtése alapján egy hanggal összekapcsolt lejegyzésekből álló korpusz kialakítását és nyelvészeti szempontú feldolgozását. A hangzó anyag lejegyzését a magyar számítógépes dialektológiában meghonosodott standard eljárás szerint végezzük. A felvételeket az eredeti hangzó változat és a lejegyzés összekapcsolásával hozzuk létre, így a szövegek olvasása közben egyetlen kattintással elérhetővé válik a lejegyzett részletek eredeti, hangzó formája. A lejegyzéseket a fonetikailag igényes változat mellett – a különböző kutatói igényekhez alakítva – többféle formába konvertáljuk. A hangminőségek megfelelő pontosságú jelölése lehetővé teszi, hogy a mezőségi és székely eredetű nyelvjárások sajátosságait, illetve a kölcsönhatásukból eredő jelenségeket vizsgáljuk. A már elkészült munkaanyagainkat online is megjelenítjük, így mindenki számára, aki a korpuszt nyelvészeti, néprajzi vagy akár népzenei vonatkozásai miatt böngészni szeretné, már az adattár készítésének folyamatában elérhetők a lejegyzések.

Az adattár bővítése több lépcsőben történik: lejegyezzük a kiválasztott interjúrészletet; a lejegyzésen áttekintő ellenőrzést végzünk; konvertáljuk a lejegyzést az online megjelenítéshez. A lejegyzésekből készül normalizált és morfológiailag annotált, adatbázisba rendezett, kereshető változat is, amely a https://moma.nytud.hu/ címen érhető el az érdeklődők számára. A normalizálás, morfológiai annotálás folyamatában és az online kereshető adatbázis kialakításában Huszár Anna Laura, Kalivoda Ágnes, Sass Bálint és Vadász Noémi vesz részt.

Köszönjük Tánczos Vilmosnak, hogy feldolgozhattuk a hangfelvételeit, és hálásak vagyunk útmutatásaiért, észrevételeiért, amelyekkel munkánkat segíti.

A honlapon is olvasható, hallható interjúk egy része Mohi Sándor rendező, operatőr Gyöngyökkel gyökereztél – Moldvai archaikus népi imádságok című filmjének nyersanyagából származik, külön köszönet érte, hogy ezeket a felvételeket megkaphattuk és feldolgozhattuk.

A nyelvjárási lejegyzéseket Eris Elvira Mária, Vargha Fruzsina Sára és Balázs Renáta készítette.

Az adattár kialakítása A moldvai magyar nyelv: Adatbázisépítés és grammatikai kutatások című projektben valósul meg (vezető kutató: Surányi Balázs, ELKH SA-53/2021).