A lejegyzés standardja

A magyar egyezményes hangjelölési rendszer standardját alkalmazzuk a hanganyagok lejegyzésekor. A standardtól annyiban térünk el, hogy a mindenképpen bekövetkező hasonulásokat, amelyek nyelvváltozattól függetlenül, minden magyar nyelvű beszélőnél általánosan bekövetkeznek, a lejegyzések későbbi felhasználását megkönnyítendő, nem jelöljük (a későbbiekben automatikusan megváltoztathatók lesznek a magyar egyezményes hangjelölés szabályainak megfelelően). A lejegyzést a Bihalbocs magyar dialektológiai kutatásokra fejlesztett alkalmazással végezzük. Az itt elérhető HTML-változatot az eredeti lejegyzésből konverzóval hozzuk létre.

A lejegyzésben alkalmazott egyéb jelölések

Fájlok elnevezése:

A hangfájl és annak lejegyzése a kiterjesztést kivéve azonos nevet kap.

Projekt kódja: m4

Kutatópontok kódja: A moldvai csángó nyelvjárás atlaszának megfelelően.

Interjú sorszáma: folyamatos, 1-től kezdődően.

Például:

Az első bogdánfalvi felvétel elnevezése: m4_01_01

A beszélők jelölése:

1. adatközlő: jelöletlen

2. és további adatközlők:

{2 LEJEGYZETT SZÖVEG}

{3 LEJEGYZETT SZÖVEG}

1. és további terepmunkás szövege:

{-1 LEJEGYZETT SZÖVEG}

Egyéb jelölések:

«»: átfedés, a beszélők egyszerre beszélnek, «ÁTFEDÉSES LEJEGYZETT SZÖVEG»

(r ): román szöveg, a beszélő nyelvet vált, a zárójelbe kerülő szövegrész románul hangzik el, (r LEJEGYZETT ROMÁN SZÖVEG)

@: érthetetlen szöveg, egy @ egy szótagnak felel meg.

Ha a beszélő beszéd közben nevet, köhög, azt is zárójellel jelöljük:

nevetve beszél: (1 LEJEGYZETT SZÖVEG)

köhögve beszél: (2 LEJEGYZETT SZÖVEG)

sírva beszél: (3 LEJEGYZETT SZÖVEG)

●: a szöveg és a hang szinkronizálásakor elhelyezett időzítési markerek


A magyar egyezményes hangjelölési rendszer szövegeinkben is előforduló alapjelei és mellékjelei

Jel UTF-8 kód Használata Példa
  ̭ CC AD Zártabb ejtés jelölésére. árpa̭, tuskó̭
  ̬ CC AC Nyíltabb ejtés jelölésére. árpo̬, fe̬j
  ͔ CD 94 Hátrébb képzettség jelölésére. nadzs͔an, vë͔r ['vér']
  ͕ CD 95 Előrébb képzettség jelölésére. kalá͕sz, kȧ͕nál
  ̕ CC 95 Enyhén palatalizált ejtésmód jelölésére. konkol̕
  ͑ CD 91 Aspirált ejtésmód jelölésére.
  ̯ CC AF Diftongus kevésbé nyomatékos, lebegő elemének jelölésére. lòu̯, fi̯ë̀sü
 ͜  CD 9C Diftongus elemeinek átkötésére. Az első hanghoz illeszkedik. lo͜u, fi͜ësü
  ̥ CC A5 Enyhén labiális ejtésmód jelölésére. vë̥dë̥r
  ̣ CC A3 Enyhén illabiális ejésmód jelölésére. vọ̈dọ̈r
  ̺ CC BA Képzésmódbeli különbség, j és gy hang közti átmenet jelölésére. hagy̺ma, haj̺ma
  ̪ CC AA Spirantikus árnyalatú affrikáta, ill. affrikált árnyalatú spiráns jelölésére. bajsz̪a, tarac̪k
  ̼ CC BC Pergetett laterális, ill. lateralizált tremuláns jelölésére. pr̼ücsö̬k
  ̄ CC 84 Hosszú időtartam jelölésére, magánhangzóknál. āsó
  ̀ CC 80 Féhosszú időtartam jelölésére. te̬svë̀r
  ̰ CC B0 Nazális ejtésmód jelölésére. patká̰
ë C3 AB Zárt ë. embër
ä C3 A4 A köznyelvinél jelentősen nyíltabb e hang jelölésére. ämbë̬r
ȧ C8 A7 Illabiális ȧ. bȧnān
Ë C3 8B Zárt ë nagybetűs változata.
Ä C3 84 Nyílt ä nagybetűs változata.
Ȧ C8 A6 Illabiális ȧ nagybetűs változata.
ə C9 99 Svá.
œ C5 93 Nyílt ö. œrdœg
ă C4 83 Veláris ë. Jelölésére – a magyar egyezményes hangjelöléstől eltérően – a román helyesírásnak megfelelő jelet használjuk, mivel a magyar egyezményes szimbólum nincs meg a UC karakterek között. Ebben A moldvai magyar tájnyelv szótárának gyakorlatát követjük (2016–2017, szerkesztette: Péntek János). A magyar egyezményes hangjelölésben szintén alapjelként szereplő nyíltabb változata a nyíltabb ejtést jelölő mellékjel használatával adható meg. năszîp ['homok']
î C3 AE Veláris i. Jelölésére – a magyar egyezményes hangjelöléstől eltérően – a román helyesírásnak megfelelő jelet használjuk, mivel a magyar egyezményes szimbólum nincs meg a UC karakterek között. Ebben A moldvai magyar tájnyelv szótárának gyakorlatát követjük (2016–2017, szerkesztette: Péntek János). năszîp ['homok']
w CE B2 "Bilabiális zöngés spiráns" (Az erdélyi hagyománynak megfelelően w-vel jelöljük.) sawanyó